Blauwestad - Informatiecentrum


 

De aanleg van Blauwestad, het omvangrijke woon-, natuur- en recreatieproject in het Oldambt in de provincie Groningen is vrijwel voltooid. De verkoop van de 1.480 kavels in de vijf woongebieden verloopt, mede door de economische teruggang, veel trager dan gepland. In het Informatiecentrum Blauwestad kunt u zich uitvoerig laten informeren. Op deze pagina kunt u er meer over lezen.

 


 

Informatiecentrum Blauwestad

 

Vlakbij de autoweg A7, vindt u het Informatiecentrum van Blauwestad. Dit centrum bestaat uit kantoren en een voorlichtingscentrum. U wordt er uitgebreid geïnformeerd over de metamorfose van het Oldambt en de aankoop van een bouwkavel.

Adres: Redersplein 2, 9685 AW Blauwestad, tel. 0597-471010, website: blauwestad.nl.

Openingstijden:

Informatiecentrum: werkdagen van 10.00 - 16.00 uur;

Weekend: op afspraak;

Feestdagen: zie website van blauwestad.

Parkeren: ruime parkeerplaats voor het Informatiecentrum Blauwestad.

 

 

Informatiecentrum Blauwestad. Dit is het Informatiecentrum Blauwestad. Het is een plek waar mensen die geïnteresseerd zijn in Blauwestad en het Oldambt, elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen over alle mogelijkheden die het project biedt.

 

 

Deze grote maquette geeft u een driedimensionaal beeld van het Blauwestadgebied  en het omvangrijke Oldambtmeer. Een grote maquette van Blauwestad.

 

 

Vijf woongebieden Blauwestad wordt ongetwijfeld één van de mooiste woonlocaties van Nederland. Het gebied is verdeeld in vijf woonmilieus, te weten: Het Dorp, De Wei, Het Park, Het Riet en Het Wold. Elk gebied heeft z'n eigen bijzonder aantrekkelijk karakter.

 

 

 

TOP

 


 
Vragen of opmerkingen kunnen worden gezonden naar  info@midwolda.nl.
Copyright © 2017 , Digitale Dorp Midwolda. All rights reserved.

Laatste update: 04 januari 2016