Vrije tijd - Midwolderbos 


 

Het Midwolderbos en de Midwolderplassen worden op deze pagina belicht. Vergeet vooral niet om eens een wandeling te maken door dit prachtig gebied en te genieten van de rust en de natuur. Het landgoed Ennemaborg is in beheer bij de Stichting Het Groninger Landschap.

 


 

Midwolderbos

 

 

Tegenover de Ennemaborgh, aan de Hoofdweg 100, vindt u ruime parkeergelegenheid voor uw auto. Indien u op de parkeerplaats naar het noorden kijkt dan ziet u direkt een groot stuk grasland, waarop 's zomers schapen grazen. Tegen de winter laat de plaatselijke ijsvereniging Eigen Kracht dit stuk grasland onder water lopen en ontstaat er, als het vriest, een prachtige grote ijsbaan waar het heerlijk schaatsen is. De ijsbaan is de grootste van de provincie Groningen en heeft een lengte van maar liefst 990 meter.

 

Landgoed Ennemaborgh
Landgoed Ennemaborgh en het Koetshuys

 

Op dezelfde plek lag vroeger een vijf hectare groot meer, waar de kinderen van de Hora's mochten zwemmen en zeilen. Er was aan het water een botenhuis gebouwd en er lagen enkele zeilbootjes. Indien u vanaf de parkeerplaats de Hoofdweg oversteekt komt u bij het landgoed "Ennemaborgh". Voor de borg is een groot gazon met veel stinzeplanten. Aan de oostzijde is een appelboomgaard en aan de westzijde een notenboomgaard. Rechts ziet u het Koetshuys, welke als restaurant in gebruik is. Vroeger stonden hier vele rijtuigen en was er een stalling voor tien paarden. Rechts van het Koetshuys loopt een monumentale lindenlaan. De prachtige linden zijn meer dan 150 jaar oud. Links is een hertenkamp welke met behulp van vrijwilligers en donateurs in stand wordt gehouden.

 

Hertenkamp
Het hertenkamp

 

Naast het hertenkamp ziet u een werkschuur die door vrijwilligers van de Stichting Het Groninger Landschap zal worden omgebouwd tot een informatiecentrum. Pal achter de Ennemaborgh ligt een ronde vijver met riet, waterlelies en groene kikkers. Het is een overblijfsel van de gracht die ooit de borg omringde. Rechts van de vijver ziet u een monumentale beuk van ongeveer driehonderdjaar oud. De in de jaren negentig gereconstrueerde tuin is op Franse wijze ingericht. Hij is destijds ontworpen aan de achttiende-eeuwse tekentafel. Een kaarsrechtpad loopt via een stuk grasland en een ophaalbrug tweeŽneenhalve kilometer door tot achter in het landgoed. Het Midwolderbos moet heel gevarieerd zijn geweest. In de negentiende eeuw is het bos gerooid en vervangen door een productiebos van zomereiken, essen en beuken. In de hoge bomen kunt u vaak wielewalen horen en zien. 

 

De Midwolderplassen
De Midwolderplassen

 

Het landgoed bestaat behalve uit bos uit een gebied wat nat en moerassig is en lijkt op een steppengebied en enkele natuurplassen. Het gebied wordt door Konikpaarden, die geÔmporteerd zijn uit Polen, begraast. Deze paarden zijn afstammelingen van de (wilde) Europese Tarpanpaarden. Sinds de jaren tachtig lopen ze vrij op het landgoed rond. De dieren worden niet bijgevoerd en maken zelf uit waar ze gaan grazen. Regelmatig worden er veulens geboren. Indien de populatie teveel groeit dan worden er veulens uit de kudde gehaald en elders weer in natuurgebieden uitgezet.

 

Konikspaarden en veulen
Grazende konikspaarden met veulen

 

Door deze begrazing met paarden is er een natuurlijk beheer van het bos, wat uiteindelijk moet resulteren in een soort oerbos. Dood hout blijft liggen, waardoor zich hierop schimmels vormen. U vindt er in de herfst dan ook grote aantallen bijzondere paddestoelen. In de herfst organiseert het Groninger Landschap een paddestoelenwandeling. Jaarlijks wordt er in mei, op een vroege zondagochtend tussen vijf en acht uur, een excursie "dauwtrappen met ontbijt in de Ennemaborgh" georganiseerd. In het steppengebied en bij de natuurplassen vindt u uitkijkposten, waarop u het gebied goed kunt overzien. Vooral in de herfst- en wintermaanden ziet u hier vaak reeŽn en konikspaarden. In het zuidoostelijk deel van het landgoed liggen twee grote en wat kleinere plassen en poelen. Deze plassen zijn in het begin van de jaren negentig uitgegraven. Deze vogelreservaten worden in de winter bevolkt door eenden, meerkoeten, futen en aalscholvers. In de buurt van de plassen grazen de konikspaarden veel en hebben er inmiddels een gevarieerd landschap van gemaakt. In de kleinere plasjes komen allerlei waterdieren voor zoals, kikkers en salamanders. Langs de oevers zitten veel libellen. Zeldzame planten als de gevlekte orchis en de moeraswolfsklauw hebben zich op de oevers gevestigd. In de rietzones komen de blauwborst, kleine karekiet en de rietgors voor. Vermoedelijk zal in dit deel een moerassig gebied onstaan, omringd door een schraalgebied waarop mogelijk heide zou kunnen groeien. In de natuurplassen krioelt het van de vis. Mocht u van een wandeling door het mooie Midwolderbos een droge keel en een hongerige maag hebben gekregen, dan kunt u op het eindpunt van uw wandeling het restaurant Koetshuys nog even bezoeken.

 

 

TOP

 


 

Kievitsbloem

 

Kievitsbloemen

Rond Pasen bloeit de kievitsbloem in het gazon. Andere stinzenplanten  die op de Ennemaborgh voorkomen zijn: sneeuwklokjes, krokussen, winterakonieten en bosgeelsterren.

 

De groene kikker

 

De groene kikker

De beschermde groene kikker kan in groepsverband erg luidruchtig zijn. Ze liggen graag te zonnen op drijvende waterplanten. Ze eten graag insecten slakken en wormen.

 

De wielewaal

 

Wielewaal met nest

Hoog boven in de bomen hoort u vaak de wielewaal zingen en soms kunt u dit prachtig vogeltje ook zien.

 

ReeŽn in het bos

 

ReeŽn in het bos

Op het landgoed zoeken tientallen reeŽn beschutting. Als het rustig is kun je ze vaak zien.

 

De meerkoet

 

De meerkoet

Ook deze watervogel is een veel geziene gast in het volgelreservaat.

 

De Fuut

 

Een fuut op het nest

In de natuurplassen komt de fuut veelvuldig voor.

 

De gevlekte orchis

 

De gevlekte orchis

De zeldzame gevlekte orchis heeft zich op de oevers van de plassen gevestigd.

 

De blauwborst

 

Blauwborst

In de rietzones vertoeft de blauwborst graag.

 

De kleine karekiet

 

De kleine karekiet

Gezellig met elkaar in de rietkraag van de Midwolderplas.

 

De rietgors

 

De rietgors

Ook dit vogeltje vertoeft graag in het riet langs de plassen.

 

 

Het Groninger Landschap
Rijksstraatweg 333
9752 CG Haren.
Tel. 050-3135901
Fax. 050-3138979

 
Vragen of opmerkingen kunnen worden gezonden naar  info@midwolda.nl.
Copyright © 2017 , Digitale Dorp Midwolda. All rights reserved.
Laatste update: 02 december 2013