Overheid - Bouwen en Wonen


 

Midwolda is een zeer aantrekkelijke dorp om te wonen. Rust, ruimte en frisse lucht is hier nog vanzelfsprekend. U rijdt via de autosnelweg A7 in slechts 20 minuten naar de stad Groningen. De prijzen van bestaande huizen zijn ten opzichte van het westen van ons land zeer laag en de woningen zijn meestal gebouwd op ruime kavels. Voor het wonen in onze gemeente is een economische binding niet noodzakelijk. Deze webpagina informeert u over de mogelijkheden. 

 

Bouwen
Huurwoningen
Makelaars en Notarissen


 

 

 

Blauwestad in perspectief
Blauwestad in perspectief

 

 

Bouwlocaties in ons dorp

 

In ons dorp zijn er door reservering van woningen voor het project Blauwestad, momenteel geen bouwlocaties. Mede door de krimp in onze regio kan er alleen vervangend gebouwd worden of op inbreidingslocaties (gesloopte fabrieken, scholen, etc.). In het kader van de realisatie van Blauwestad, waarmee medio september 2003 officieel is begonnen, worden op het grondgebied van de gemeente Oldambt 1.480 woningen gebouwd (voorlopig eerst 500) van hoogstaande architectonische kwaliteit. De kavels zullen gemiddeld 800 m2 groot worden en de prijzen zullen variëren tussen de 350.000 en 750.000 euro.

De gemeente Oldambt overweegt om aan de Noordrand van Blauwestad seniorenflats te bouwen met uitzicht over het water.

 

 

Concept woonplan gemeente Oldambt

 

In de voormalige gemeente Scheemda (nu gemeente Oldambt) worden tot 2011 vijfhonderd woningen afgebroken. Eenzelfde aantal, plus vijftig, wordt nieuw gebouwd. Naast koopwoningen wil de gemeente Oldambt ook kwalitatief goede huurwoningen bouwen. Er wordt éérst gebouwd en dan pas gesloopt. Dit zijn de hoofdlijnen uit het woonplan van de voormalige gemeente Scheemda, waarover het gemeentebestuur in december 2001 een intentieverklaring heeft ondertekend met twee woningcorporaties: SGBA en Acantus. Enerzijds wordt ingezet op de ontwikkeling van het centrum en de naoorlogse buurten in het dorp Scheemda. Het tweede spoor leidt naar de drie noordelijke dorpen Midwolda, Oostwold en Nieuwolda. Voor de resterende dorpen, Nieuw Scheemda, 't Waar en Heiligerlee en Westerlee wordt de komende jaren een terughoudend woningbouwbeleid gevoerd. De inzet van het gemeentebestuur is dat Midwolda en Oostwold volop profiteren van de aanleg van Blauwestad. Dat zal een positief effect hebben op het aantal woningen dat de komende jaren in die dorpen wordt gebouwd. In oktober 2002 is het plan aan de bewoners van de dorpen gepresenteerd. Op 28 november 2002 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de bouwplannen.

 

 

Informatiepunt duurzaam bouwen

 

Het Informatiepunt Duurzaam Bouwen wil het duurzaam bouwen in de noordelijke provincies bevorderen. Op de website van het IpDuBo vindt u veel informatie over het duurzaam bouwen. Ook staan er op deze website diverse interessante links.
Informatie:
Informatiepunt Duurzaam Bouwen
Hereweg 9, 9725 AA Groningen,
Tel. 050-5290920, fax. 050-5290672,
e-mail: algemeen@ipdubo.nl 

 

Bouw- en Woningtoezicht

 

Bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Oldambt dient u uw bouwvergunning, voordat u gaat bouwen, aan te vragen. Uw bouwaanvragen worden dan door deze afdeling beoordeelt. Tevens worden de subsidieaanvragen op het gebied van de particuliere woningverbetering en de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) hier behandeld.

 

TOP

 


 

 

 

Het huren van woningen in onze gemeente

 

Ook voor het huren van woningen voor jong en oud zijn er mogelijkheden in onze gemeente. U kunt daarvoor terecht bij een aantal woningstichtingen. Zij informeren u graag over de diverse huurhuizen en verstrekken de inschrijfformulieren voor het aanvragen van een woning.

 

Woningcorporaties

 

 

TOP

 


 

 

 

Makelaars

 

  • Koophuis Scheemda
    Diepswal 1, 9679 AM Scheemda, tel. 0597-593407, fax. 0597-591334
  • Dijk Vastgoed Scheemda
    Torenstraat 17, 9679 BN Scheemda, tel. 0597-593529, fax. 0597-593528.
    e-mail: dijk.vastgoed@cm.nl

 

Notarissen

 

 

 

TOP

 


 
Vragen of opmerkingen kunnen worden gezonden naar  info@midwolda.nl.
Copyright © 2017 , Digitale Dorp Midwolda. All rights reserved.

Laatste update: 29 januari 2016