Blauwestad - Het Dorp


 

In Blauwestad zou volgens de oorspronkelijke plannen een havenplaatsje met 500 woningen en ongeveer duizend inwoners komen. Het nieuwe havenplaatsje, Het Dorp genaamd, zou een oude uitstraling krijgen. Het moest het bruisend hart van Blauwestad worden. Grachten en kanalen zouden Het Dorp doorkruisen. Er was 3.000 m≤ gereserveerd voor horeca, buurtwinkel, bakker, slager, groentezaak, kledingzaakjes, watersport gebonden winkels, etc.. In het havenkwartier zou in het voorjaar van 2009 worden begonnen met de eerste veertig projectmatig gebouwde woningen. Daarna zouden veertig woningen langs de haven en het Oldambtmeer volgen. Het Dorp had klaar moeten zijn in 2012, maar door de kredietcrisis is de bouw voorlopig komen te vervallen.

Het Dorp heeft nu de naam "Het Havenkwartier" gekregen en is ingericht met horeca een havenkantoor, uitkijktoren en een jachthaven. Verder is er een verkoopcentrum voor Blauwestad, een strand en een evenemententerrein. Op zaterdag 9 juli 2016 is het officiŽle startsein gegeven voor de 1e fase van het project "Havenkwartier Blauwestad" van Geveke Bouw & Ontwikkeling. Als er genoeg belangstelling is zal er begonnen worden met de bouw van 95 woningen, later aangevuld met nog eens 55 woningen.

Dot Het Dorp
Dot De virtuele geschiedenis
Dot Het laatste nieuws


 

 

 

 

Een nieuw dorp met een oude uitstraling

 

Dorpen hebben doorgaans een lange ontstaansgeschiedenis. ln Blauwestad is dat geheel anders, daar wordt tussen 2009 en 2012 een dorp gebouwd met alles erop en eraan. Toch moeten bewoners en bezoekers niet het gevoel krijgen dat het een uit de grond gestampt dorp betreft. Om dit te voorkomen wordt gespeeld met de architectuur en de openbare ruimte in een herkenbare dorpsstructuur en wordt de indruk gewekt dat het gaat om een lange ontwikkeling van Het Dorp. Wie door het dorp wandelt, komt steeds weer in een nieuw gebied. Zo ontstaat het gevoel dat het dorp is ontstaan en er niet in ťťn keer is neergezet. Door de plaats lopen grachten en kanalen. Het wordt een levendige havenplaats. Als referentie dient de plaats Blokzijl. Toch krijgt Het Dorp een eigen karakter en is er plaats voor diverse bouwstijlen. ln Het Dorp worden de meeste woningen gebouwd door projectontwikkelaars. In een beeldkwaliteitplan kunnen kopers van een kavel lezen waar ze zich bij de bouw van een huis aan moeten houden. Een appartement in het dorp zal zo rond de 250.000 euro of meer kosten. Een woning is vanaf drie ton beschikbaar.

 

 

Het Dorp in Blauwestad

Het Dorp met haven in Blauwestad.

 

 

In Het Dorp komt een Oude en een Nieuwe Haven, een dorpsplein, een Nieuwe Vismarkt, een Begijnenhof, een vestingwal en een pier met uitzicht over het Oldambtmeer. De oude vestingwal komt vier meter boven NAP te liggen. Hier kom je met de auto het dorp binnen. In het havengebied is ruimte voor een jachthaven, horeca, watersportzaken, kledingzaakjes, een hotel en een dorpswinkel. In de oude haven komen honderd parkeerplaatsen voor bezoekers. In tegenstelling tot de andere woongebieden, De Wei, Het Park, Het Riet en het Wold, waar mensen iets meer op zichzelf wonen, ligt hier de nadruk op het sociale en het collectieve. ln Het Dorp zijn net als in andere dorpen niet alle voorzieningen aanwezig. Bij de aanleg van Blauwestad is afgesproken dat bewoners voor voorzieningen zoals scholen, peuterspeelzalen, huisartsen en winkels gebruik moeten maken van omliggende dorpen. Omdat er een behoorlijke diversiteit van bouwstijlen komt, ontstaat ook de mogelijkheid voor kleinschaligwonen en werken. In Het Dorp worden auto's van bewoners achter de woningen geparkeerd om op deze manier de auto's van de openbare plekken te houden. Zo wordt het mogelijk om hier relaxed te kunnen verblijven.

 

TOP

 


 

 

In Blauwestad wordt een nieuw dorp gebouwd met een oud gezicht. Het dorp, met de weinig fantasievolle naam "Het Dorp", krijgt zijn stedenbouwkundige invulling op basis van een virtuele geschiedenis. Het dorp bestaat uit de twee delen: "Dorp Kern" en "Dorp Rand". Om een coherent en authentiek dorp te kunnen ontwikkelen, is een ontstaansgeschiedenis van het dorp bedacht. Zo is bedacht dat Het Dorp is ontstaan aan de monding van de rivier "de Blauw". Deze rivier stroomt door het achterland en mondt uit in het Oldambtmeer. Aan het eind van de rivier ontstond een dorpje dat beschermd werd door een (onbebouwd) verdedigingswerk, "de Schans". Er was een haven en op de kop van het vasteland verrezen de pakhuizen voor de opslag van goederen. Aan de noordkant kwam de industrie tot ontwikkeling, zoals de scheepswerven. Langs de haven stonden luxe en daarachter kleine woningen. De haven was altijd het domein van de visserij, maar gedurende de jaren verwierven de handelaren er steeds meer hun plek. Naar verloop van tijd werd de capaciteit van de haven ontoereikend voor de handel.

 

Maquette woonwijk Het Dorp in Blauwestad.
Het Dorp in Blauwestad.

 

Het dorp, dat inmiddels al naar het achterland was uitgegroeid, kreeg een uitbreiding van zijn haven in een aangelegd gedeelte voor de oude riviermond. Dit gedeelte werd een meter hoger aangelegd om de nieuwe haven en de oude bebouwing te beschutten tegen de elementen vanuit het meer. Dit gebeurde in twee fasen: eerst de nieuwe haven, daarna het Havenkwartier. Rond de nieuwe haven ontstond nieuwbouw en een centraal ontmoetingspunt voor bewoners en handelaren: de Vismarkt. De kooplieden vestigden zich met name in de woningen aan de westkant van de haven. De laatste bebouwing aan de zuid- en westkant is de eerste (en enige) projectmatige ontwikkeling van het dorp (Havenkwartier). In de loop van de tijd verliest het dorp zijn functie als haven. Pakhuizen en scheepswerven krijgen een nieuw bestaan. De kranen op de werf veranderen in wooneenheden en er verschijnt nieuwbouw in de vorm van patiowoningen. Het oudste gedeelte van het dorp ligt, gezien deze geschiedenis, aan de oude haven en richting "de Schans". De bebouwing op en langs "de Schans" is van latere datum. Het tijdselement is door het gehele dorp terug te vinden in de architectuur van de woningen waarbij tijdbepalende detailleringen, vanuit het voor dat gebied geldend tijdsbeeld, zijn gebruikt. In een gegroeid dorp zijn altijd plekken waar, door bijvoorbeeld brand en sloop, oude bebouwing is verdwenen en is opgevuld met nieuwe bebouwing. Ook zie je dan vaak, dat de nieuwe architectuur niet past bij de oude, nog bestaande, bebouwing. Dit lijkt soms niet wenselijk, maar het maakt een dorp wel levendig, gevarieerd en echt. In het stedenbouwkundig plan en de projectmatige ontwikkeling van Het Dorp, zijn dit soort dissonanten bewust gecreŽerd om het dorp niet te laten overkomen als een nieuwbouwwijk zonder afwijkingen.

 

TOP

 


 

 

 

Grondverkoop Havenkwartier Blauwestad

 

De provincie verkoopt 95 kavels aan bouwbedrijf Geveke in Blauwestad. Het college van Gedeputeerde Staten is hierover verdeeld. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) stemde dinsdagochtend in het college tegen het besluit om grond te verkopen voor woningen in de prijsklasse van 149.000 tot 200.000 euro. ,,Mijn overtuiging is dat het plan Havenkwartier goed is voor Blauwestad, maar dat Blauwestad in een omgeving ligt waarin het slecht is om in deze aantallen en in deze prijscategorie woningen te bouwen. Hiermee maak je het probleem op de particuliere woningmarkt alleen maar groter.’’ Volgens de SP is er in Oost-Groningen een overschot aan woningen in de prijsklasse beneden de twee ton. De nieuwe woningen in Blauwestad zijn concurrerend voor de omgeving, aldus Eikenaar.

 

Bouw woningen in Havenkwartier Blauwestad.
Woningen in het Havenkwartier.

 

Zijn collega’s Fleur Gršper (D66), Patrick Brouns (CDA), Nienke Homan (GroenLinks) en verantwoordelijk Blauwestad-gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) denken daar anders over. Zij stellen dat het plan Geveke niet in strijd is met de afspraken die in het woon- en leefbaarheidsplan Oost-Groningen zijn gemaakt. Staghouwer: ,,Er zijn in Oldambt voldoende woningen gesloopt (190), zodat op papier niets nieuwbouw in de weg staat. Geveke wil in totaal 150 bouwkavels kopen. Eerst 95 kavels en in een later stadium de resterende 55. Het college van GS is blij dat met deze ‘klapper’ de grondexploitatie van Blauwestad de komende jaren een positief resultaat laat zien. In het compensatievoorstel dat met de gemeente Oldambt was besproken, is de extra miljoen euro geschrapt die de provincie aanvankelijk in de Oost-Groningse pot voor krimpbestrijding wilde stoppen. ,,Formeel hoeven we niets te compenseren. Met deze woningbouw in Blauwestad blijven we keurig binnen de afspraken die over woningbouw in de krimpregio zijn gemaakt’’, aldus Staghouwer. VVD-Statenlid Mirjam Wulfse wil de ontwikkelingen in Blauwestad bespreken in Provinciale Staten. ,,De VVD vindt het zeer verheugend dat de woningbouw in Blauwestad in de lift zit en het gebied zo tot ontwikkeling komt. Gezien de afspraken vinden wij compensatie niet nodig.’’ (Red. DDM: Zaterdagochtend 9 juli om 10.00 uur zal het officiŽle startsein worden gegeven voor de 1e fase van het project "Havenkwartier Blauwestad" van Geveke Bouw & Ontwikkeling.)

 

Bron: DDM, 8 juli 2016.

 

 

TOP

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plannen Het Dorp


Aantal inwoners: 1.000

Aantal woningen: 500

Grootte: 20 hectare

Start bouw: begin 2009

Klaar: 2012

 

 

 

 

Opvallende plaatsen

 

Liberty Island:

een vooruitgeschoven post/entree voor wie Het Dorp in wil met de boot.

 

Vestingwal: 

ligt in de bocht rechts in Het Dorp. Hier kun je per auto Het Dorp in.

 

Oude Haven: Parkeerplaats voor boten en auto's tevens aanloop naar Nieuwe Haven.

 

Dorpsplein: Ontmoetingsplaats met een gezellig cafť. Weinig water en veel groen.

 

Nieuwe Vismarkt: Terrassen en eetgelegenheden en daarmee het uitgaansgebied in Blauwestad. 

 

 

 

 

Blauwestadgebied

 

 

Meer: 800 ha.

Diepte minimaal: 1.30 m.

Inhoud: 14.000.000 m3.

Lengte dijken 25 km.

Aantal kavels: 1.480.

Woonwijken: De Wei, Het Park, Het Riet, Het Dorp en Het Wold 

 

 

 

 

 

 

Informatiecentrum Blauwstad
Elfenbank 100
9685 ED Blauwestad
Tel. (0597) 47 10 10
Fax (0597) 47 10 19

 
Vragen of opmerkingen kunnen worden gezonden naar  info@midwolda.nl.
Copyright © 2017 , Digitale Dorp Midwolda. All rights reserved.
Laatste update: 10 januari 2017