Cultuur - Kerkplein


 

Midwolda bezit maar liefst 3 kerken en vele kerkelijke verenigingen. De Dorpskerk is gebouwd in 1738. Deze kerk staat in de top-100 van monumenten in Nederland. Voor informatie over de verschillende kerken en kerkelijke verenigingen in onze woonplaats, kunt u op deze pagina terecht.

Dot Kerken
Dot Kerkelijke verenigingen


 

 

Christelijk Gereformeerde Kerk
Kerkgebouw: Hoofdweg 175a, 9681 AE Midwolda
Inl.: tel. 0597-552858
Predikant: vacant

 

Christelijk Gereformeerde kerk

De Christelijk Gereformeerde kerk

 

Protestantse kerk De Verbinding

Kerk: Hoofdweg 167, 9681 AD Midwolda

Scriba: Mevr. J. Nuis, Hoethslaan 7, 9681 CK Midwolda, tel.0597-551944

Diensten: zo. 09.30 uur om en om in beide kerkgebouwen.

Predikant: vacant.

 

Gereformeerde kerk

Protestantse kerk De Verbinding

 

 

Protestantse kerk De Dorpskerk
Kerk: Hoofdweg 168, 9681 AL Midwolda

Diensten: zo. 09.30 uur om en om in beide kerkgebouwen.

Scriba.: Mevr. J. Nuis, Hoethslaan 7, 9681 CK Midwolda, tel.0597-551944

Predikant: vacant.

 
ds. ?

 

Ned. Herv. kerk
Protestantse kerk De Dorpskerk.

 

De toren

 

In 1708 werd de kerktoren gebouwd. Deze datum vindt u terug boven de deur van de kerktoren. In de kerktoren hangt een grote luidklok die in 1807 gegoten is door de gieter Andries Heeres van Bergen uit Midwolda. De klok overleefde, wellicht door toedoen van de toenmalige Van Bergens, de Tweede Wereldoorlog en is één der weinig bewaard gebleven exemplaren uit de 19de eeuw. De oorspronkelijke slagklok uit 1791 is door de Duitse bezetters weggevoerd en nimmer teruggevonden. In 1948 werd een nieuwe luidklok gegoten. Deze klok heeft als opschrift:

 

"Gegoten door Jacobus van Bergen te Midwolda 1948". 
"Ik tel de uren een voor een
hoe haastig snellen zij daar heen
Maar boven 's mensen tijd'lijkheid
Gods wijsheid tot in eeuwigheid."

 

De kerk

 

In 1738 was de kerk voltooid. Anna Maria Hora legde voor de kerk de eerste steen. Tijdens de inwijding van de nieuwe kerk preekte ds. Schortinghuis over 1 Koningen 8:29 en 30. De kerk is een eenvoudige zaalgebouw van 24,70 mtr. bij 17,90 mtr., met muren van circa 70 centimeter dik. In het koor van de kerk bevinden zich tien oude grafzerken van predikanten, notabelen en kerkvoogden. De oudste is van 1625. Twee herengestoelten, voorzien van wapens van Hora en Wolthers, herinneren nog aan de bewoners van de Ennemaborgh. De kerk bevat een prachtig Hinsz-orgel welke in 1772 door de orgelbouwer Albertus Anthoni Hinsz is gebouwd. De kerk, het orgel en de toren zijn tussen 1965 en 1972 volledig gerestaureerd. De toren kreeg in 2002 en 2013 opnieuw een opknapbeurt. De kerk en het Hinsz-orgel ondergingen in 2004 een grote onderhoudsbeurt. Op 28 november 2014 is de kerk voor een symbolisch bedrag van 1 euro verkocht aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

 

Algemene Begraafplaats Midwolda

 

Achter de Ned. Herv. kerk aan de Hoofdweg in Midwolda vindt u de begraafplaats.

 

TOP

 


 

Kerkelijke verenigingen

 

Muziek en zang

 

 • Chr. Gereformeerde Zangkoor Lovende stemmen
  Inl.: mw. J. Dieterman-Gremmer, Hoofdweg 64, 9681 AJ Midwolda, tel. 0597-551291
 • Gemeng Shantykoor Frisse Wind
 • Secr.: mw. T. van der Laan, A.M. Horalaan 33,9681 CB Midwolda,
  mob. 0616519065.
 • Musicalgroep Midwolda
  Inl.: Jurrie Dijkhuis, A.M. Horalaan 11, 9681 CA Midwolda, tel.0597-551683

 

Jeugd en jongerenwerk

 

 • Werkgroep jeugd en jongeren hervormde en gereformeerde kerk Midwolda
  Inl.: Bauke Flikkema, Molenlaan 3, 9681 BA Midwolda, tel. 0597-552984

 

Vrouwenorganisaties

 

 • Chr. Gereformeerde Vrouwenvereniging Priscilla
  Inl.: mw. J. Bosman- v.d. Wal, Singellaan 1, 9677 RE Heiligerlee
  Tel. 0597-433966
 • Vrouwenvereniging 't Veenvlamke
  Inl: mw. J. Klooster, Niesoordlaan 59, 9681 CT Midwolda,
  Tel. 0597-552337
 • Gereformeerde Vrouwenvereniging Rondom het Woord
  Inl.: mw. L. van Wijk-Visser, Tarweveld 13, 9681 GK Midwolda,
  tel. 0597-672520
 • Hervormde Vrouwengroep Midwolda
  Inl.: mw. A. Smit-van Lang, Hoofdweg 216, 9681 AM Midwolda,
  tel. 0597-551711

 

 

TOP

 


 
Vragen of opmerkingen kunnen worden gezonden naar  info@midwolda.nl.
Copyright © 2017 , Digitale Dorp Midwolda. All rights reserved.

Laatste update: 29 november 2016