Actueel - Dorpsbelangen Midwolda


 

Alle informatie aangaande de Vereniging Dorpsbelangen Midwolda vindt u op deze pagina. De voormalige Stichting Midwolda werd in 1991, na de gemeentelijke herindeling, opgericht door inwoners van Midwolda die het dorp een warm hart toedragen.  Op 23 juni 2004 is de rechtsvorm veranderd in Vereniging Dorpsbelangen Midwolda. Het enthousiasme van de bestuursleden en de donateurs zorgen er voor dat Midwolda een fraai en leefbaar dorp is en blijft.

 


 

 

 

Doelstelling

 

Het dorp Midwolda heeft een geheel eigen karakter. Het op peil houden van de leefbaarheid in ons dorp vraagt en verdient veel inspanning. Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Midwolda doet er alles aan, om samen met de plaatselijke organisaties en het gemeentebestuur, de woon- en leefomstandigheden in ons dorp te handhaven en daar waar nodig te verbeteren. Tevens richt de vereniging zich op behoud van cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. Ook hebben het toenemende toerisme i.v.m. de ontwikkeling van Blauwestad alle aandacht van de belangenvereniging.

 

 

Er uitgelicht

 

In de rubriek “Er uitgelicht” licht de vereniging dorpsactiviteiten uit om daar eens wat meer over te vertellen. Deze keer is dat...

 

Mededelingen

 • T-shirts Dorpsbelangen Midwolda
  De T-shirts van de Verenigng Dorpsbelangen Midwolda kunt u hier bekijken en bestellen.

 

 

Overzicht Verenigingsactiviteiten

 

 • Belangen behartigen van de bewoners van Midwolda;

 • Plannen maken voor een erfgoedroute Old Kerke;

 • Dorpsschouw met ambtenaar civiele dienst;

 • Verdeling leefbaarheidsgelden;

 • Inspraak in reconstructie Botjespark;

 • Ontwikkelen voorzieningen voor de jeugd in het Botjespark en bij het strand;

 • Realisatie klokkenstoel-monument;

 • Gesprekspartner van de gemeente bijvoorbeeld bij bewaken van de dorpsvisie en het dorpsontwikkelingpslan;

 • Ontwikkelingen rond Hoofdweg, brede school en sporthal op de voet volgen;

 • Informatieavonden organiseren, zoals over Blauwestad, de Ennemaborg, veiligheid, welzijn en sociaal beleid in ons dorp;

 • Meedenken en praten betreffende de ontwikkelingen rond de steunstee;

 • Overleg met de gemeente Scheemda en vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties uit de dorpen Midwolda en Oostwold inzake de invulling van de Noordrand van de Blauwe Stad;

 • Volgen van de gevolgen van de herindeling met Reiderland en Winschoten;

 • Aanwezig op de vrijmarkt op Koninginnedag met een grote sjoelbak.

 

Oude koets met tweespan
Een oude koets met tweespan

 

 

Jaarlijkse activiteiten

 

 • Beheer en onderhoud hertenkamp;

 • Organisatie Sinterklaasfeest, Nieuwjaarsduik en Monumentendag;

 • Plaatsing kerstboom;

 • Instandhouding en uitbreiding oude landbouwwerktuigen en gereedschappen;

 • Gezellige donateursavond;

 • Ondersteuning bieden aan goede nieuwe initiatieven;

 • Contacten met (gemeentelijke) instanties;

 • Jaarvergadering met uitnodiging van een gast.

 

 

Bestuur

 

 • Roelf van der Laan - Voorzitter; 

 • Piet Klooster - Vice-voorzitter; 

 • Marc Steenhuis - Secretaris;

 • Marion Olthuis - Penningmeester;

 • Alfred Jager- Bestuurslid;

 • Irma Brink-Symons - Bestuurslid;

 • Linda Gremmer - Bestuurslid;

 • Karsten Mellema- Bestuurslid;

 • Ingrid Jonker - Asp. Bestuurslid/notulist;

 • vacant - Bestuurslid

 • vacant - Bestuurslid

 

Vraag of opmerking aan het bestuur?

 

Het bestuur is geļnteresseerd in uw vraag of mening.

Het e-mailadres is: secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl.

 

 

Secretariaat

 

Secretariaat:

Dhr. M. Steenhuis, Hoofdweg 171, 9681 AD Midwolda

Tel. 0597- 591428, e-mail: secretaris@dorpsbelangenmidwolda.nl.

Website: Vereniging Dorpsbelangen Midwolda.

 

Bankrelatie:

Rabobank Oldambt" te Scheemda rek.nr. 35.77.28.890

t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Midwolda

 

 

Verhuur mega-sjoelbak

 

Voor inwoners van Midwolda en Oostwold heeft de Vereniging Dorpsbelangen Midwolda een mega-sjoelbak (490 x 87 cm) te huur voor bruiloften, partijen, verenigingen, etc..

De sjoelbak kunt u reserveren via het secretariaat.

 

Regelement

 

 • Borg € 50,-.

 • Huur € 15,- per dag;

 • De sjoelbak alleen binnen gebruiken en zelf halen en brengen.

 

Aanmelden kan ook via e-mail: dorpsbelangenmidwolda@gmail.com.

 

 

T-shirts van dorpbelangen

 

Wilt u een mooi T-shirt uit Midwolda voor uzelf of als geschenk voor een ander? Onderstaande T-shirts zijn voor € 12.50 te koop op diverse locaties in Midwolda en te bestellen via dorpsbelangenmidwolda@gmail.com. De T-shirts zijn beschikbaar in paars en zwart en in alle maten.

 

 

Lid worden

 

De Vereniging Dorpsbelangen Midwolda wil graag zo laagdrempelig mogelijk zijn. Daarom kan iedereen, vanaf 18 jaar, uit ons dorp zich "gratis" aanmelden bij het secretariaat van de vereniging. Aanmelden kan ook via e-mail: dorpsbelangenmidwolda@gmail.com.

 

 

Donaties

 

De Vereniging Dorpsbelangen Midwolda stelt het zeer op prijs als u haar doelstellingen middels een donatie wilt ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken op:

Rabobank te Scheemda rek. nr. 35.77.28.890, t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Midwolda.

 

 

Nuttige Links

 

 

 

TOP

 


 
Vragen of opmerkingen kunnen worden gezonden naar  info@midwolda.nl.
Copyright © 2017 , Digitale Dorp Midwolda. All rights reserved.

Laatste update: 18 maart 2017